Roboty ziemne i melioracyjne

Dzięki posiadaniu nowoczesnego sprzętu oraz sprawnej brygady fachowców realizujemy zlecenia z zakresu robót ziemnych i melioracyjnych. W tym zakresie wykonujemy m.in. podłoża pod drogi, chodniki czy place parkingowe, wykopy pod budynki, wymianę i plantowanie gruntów, odwadnianie, drenowanie budynków, placów i wiele innych.

Zrealizowaliśmy m.in.:

zabezpieczenie skarpy zachodniej w ZG Janina w Libiążu dla spółki Tauron Wydobycie

remont osadników w ZG Janina w Libiążu dla spółki Tauron Wydobycie

utwardzenie placu granulatora w PKW S.A. ZG Janina w Libiążu

rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w Balinie

budowę placu materiałowego na terenie ZG Sobieski w Jaworznie

1