Utwardzenie placu granulatora dla PKW S.A. w ZG Janina w Libiążu

Roboty budowlane obejmowały prace przygotowawcze, roboty ziemne, konstrukcję nawierzchni utwardzonej, prace porządkowe oraz roboty renowacyjne istniejącego wysypu. Termin realizacji: 01.2014 - 04.2014

Wyceń swoją inwestycję - wyślij zapytanie

Utwardzenie placu granulatora w PKW S.A. ZG Janina w Libiążu