Remont osadników w ZG Janina w Libiążu

Remont osadników wód dołowych przeprowadzony został na terenie ZG Janina przy ul. Obieżowej w Libiążu. Realizacja dotyczyła remontu osadników wód dołowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wylotem oczyszczonych wód dołowych. Zakres prac obejmował m.in.: roboty przygotowawcze (w tym także pomiary geodezyjne, usunięcie namułów, uporządkowanie terenu i wykonanie tymczasowych dróg technologicznych), remont dna i skarp osadników (w tym również wykonanie warstw uszczelniających), remont mnichów do odprowadzania wód dołowych (w tym roboty odtworzeniowe mnichów i pomostów dojściowych), remont rurociągów wód dołowych, studni przelewowej, ostatecznych dróg technologicznych oraz ogrodzenia terenu. Prace prowadzone były na zlecenie Południowego Koncernu Węglowego. Termin realizacji: 08.2012 - 04.2014

Wyceń swoją inwestycję - wyślij zapytanie

Remont osadników w ZG Janina w Libiążu