Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Balinie

Inwestycja polegała na budowie minikwater 13-16 w nawiązaniu do istniejącej infrastruktury. Zakres prac obejmował roboty ziemne tj. ukształtowanie kwater, ułożenie gliny, uszczelnienie kwater, ułożenie drenażu, a także warstwy żwiru o gr. 0,5 m, zabezpieczenie folii oponami, wykonanie rowu zabezpieczającego kwatery o szer. 1/0,5 i gł. 0,6 m, ułożenie studni odgazowania drenażu, wykonanie kolektora odcieków ze studzienką oraz humusowanie skarp. Prace prowadzone były na zlecenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Balinie. Termin realizacji: 09.2014 - 01.2015.

Wyceń swoją inwestycję - wyślij zapytanie

Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Balinie