Proszę czekać...
Trwa wysyłanie formularza...

Projekty unijne

Firma Projekty unijne
INNOWACYJNA_GOSPODARKA_250
PARP-logo_250
UE EFRR_pol_250

Budowa Elektronicznej Platformy Komunikacji B2B.

Projekt jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.2.

Z ogromną radością i motywacją zaczęliśmy realizację projektu pt. Budowa Elektronicznej Platformy Komunikacji B2B. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.2. Będzie trwał dwa lata. Szczegóły już wkrótce.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego ? realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


ROZWÓJ, ROZWÓJ, ROZWÓJ…

Nasza firma, stawiając na stały rozwój i poszerzanie swoich horyzontów, złożyła wniosek o dofinansowanie rozbudowy przedsiębiorstwa i stworzenie innowacyjnej platformy e-biznesowej, związanej z budownictwem. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie, dlatego też poniżej przedstawiamy kolejne etapy rozpoczętej inwestycji.Warto zwrócić uwagę, Iż realizując tego typu przedsięwzięcie przyczyniamy się do spełnienia założeń Strategii Lizbońskiej, której głównym celem jest przekształcenie Unii Europejskiej w najbardziej konkurencyjną gospodarkę na świecie. Jest to szczególnie istotne, zważywszy na fakt, że dotychczas Polska, wśród krajów UE, nie znajdowała się w czołówce państw konkurencyjnych pod względem gospodarki opartej na wiedzy.Oprócz tego sektor MSP stanowi ponad 70 % ogółu wszystkich przedsiębiorstw, dlatego poziom innowacyjności w przeważającej mierze jest uzależniony od tej grupy przedsiębiorców, a więc i od nas.

ETAP 1

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa i rozszerzenie działalności RISER Sp. z o.o. poprzez budowę platformy e-biznesowej wraz z rozbudową infrastruktury informatycznej, technicznej, i sprzętowej ? etap 1.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
Nazwa i numer działania: 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MSP
Nazwa i numer poddziałania: 1.2.2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Typy Projektów:
– Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa, prowadząca na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.
– Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes).
– Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem.

Wartość projektu: 1 344 468,00 zł netto
Wartość dofinansowania: 725 609,38 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.silesia-region.pl

ETAP 2

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa i rozszerzenie działalności RISER Sp. z o.o. poprzez budowę platformy e-biznesowej wraz z rozbudową infrastruktury informatycznej, technicznej, i sprzętowej ? etap 2.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
Nazwa i numer działania: 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MSP
Nazwa i numer działania: 1.2.2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Typy Projektów:
– Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.
– Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.
Wartość projektu: 1 305 400,00 zł netto
Wartość dofinansowania: 749 952,30 zł
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.silesia-region.pl

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI I ETAPU PROJEKTU

Zakończono realizację I etapu projektu. Najbardziej spektakularnym efektem jego przeprowadzenia stała się rozbudowa budynku, będącego siedzibą firmy RISER, która rozpoczęła się rok temu. Inwestycja obejmowała nadbudowę (wzniesiono 1 piętro budynku), a także rozbudowę istniejących pomieszczeń oraz ich wyposażenie. Modernizacji poddano zarówno pomieszczenia biurowe, jak i socjalne (robotnicze).

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI II ETAPU PROJEKTU

Zakończono realizację II etapu projektu, dzięki któremu, w wyniku zakupienia nowych sprzętów budowlanych, usprawnieniu uległy liczne usługi oferowane przez Firmę, m.in.:
– przyspieszono wykonywanie prac budowlanych na wysokościach,
– usprawniono prace związane z budową sieci kanalizacji,
– zwiększono dokładność pomiarów budowlanych,
– poprawiono efektywność wykonania fundamentów i stropów,
– przyspieszono przebieg prac zbrojarskich (montaż i demontaż zbrojeń),
– osiągnięto możliwość prowadzenia prac budowlanych w miejscach, w których nie ma stałego źródła zasilania.