Zabezpieczanie skarpy zachodniej w ZG Janina w Libiążu

Prace miały na celu zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem. Roboty budowlane polegały na wykonaniu prac zabezpieczających skarpę zachodnią terenu Zakładu Górniczego Janina przed osuwaniem się oraz na odwodnieniu przyległej zlewnii wód opadowych i odprowadzeniem ich do osadników. Termin realizacji: 11.2013 - 04.2014

Wyceń swoją inwestycję - wyślij zapytanie

Zabezpieczanie skarpy zachodniej w ZG Janina w Libiążu