RISER » Kontakt

RISER Sp. z o.o.

ul. Inwalidów Wojennych 8

43-603 Jaworzno

tel.: (032) 614 01 75

fax.: (032) 617 77 87

email: biuro@riser.pl

www.riser.pl

KRS 0000242469, NIP: 632-18-93-938, REGON: 240153568

Kapitał Zakładowy, 393 000 PLN

BANK PEKAO S.A. 18 1240 4227 1111 0000 4847 9798

Skontaktuj się z nami
2 + 8 =
1