Murarz, Zbrojarz, Cieśla szalunkowy, Dekarz

Miejsce pracy: Śląsk

Twoje zadania:

 • Praca przy wznoszeniu obiektów kubaturowych i przemysłowych w wybranej specjalizacji - prace zbrojarskie, murarskie, ciesielskie, dekarskie

Nasze oczekiwania:

 • Umiejętność samodzielnego wykonywania prac budowlanych z wybranej specjalizacji
 • Minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy na budowie w wybranej specjalizacji
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego
 • Odpowiedzialność za wykonywaną pracę oraz powierzone mienie
 • Dokładność, sumienność, chęć do pracy

Zapewniamy:

 • Stabilne, stałe zatrudnienie
 • Wynagrodzenie wypłacane zawsze na czas
 • Dojazd z siedziby firmy (Jaworzno) na wybrane inwestycje
 • Pełne zaplecze sprzętowe
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Brak systemu delegacji
 • Dodatkowe benefity tj. karta sportowa i grupowe ubezpieczenie na życie

 

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie swojego CV (lub zapytania) na adres: praca@riser.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  prowadzonego przez RISER Sp. z o.o. i RISER.domy Sp. z o.o. oraz w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych (Dz. Ustaw
z 2018, poz. 1000), a także zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem danych osobowych jest RISER Sp. z o.o. i RISER.domy Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ulicy Inwalidów Wojennych 8,. 

2.   Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy świadczące na rzecz Administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy rekrutacyjne.

4. Administrator nie zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego , w ramach którego przesłał(a) Pani/Pan swoje CV, a w przypadku zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 2 lat od przesłanego CV.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
-żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
-cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
-wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu.

Praca w naszej BRYGADZIE WYKONAWCZEJ
Nasz Zespół tworzą również fachowcy budowlani – Zbrojarze, Murarze, Cieśle, Dekarze, Operatorzy sprzętu ciężkiego. Jeśli masz doświadczenie w obszarze wykonawczym, szukasz stabilnego zatrudnienia i możliwości pracy przy ciekawych projektach inwestycyjnych

CZEKAMY NA TWÓJ KONTAKT.
1