Inżynier budowy (Dz. Przygotowania Inwestycji)

Wyceń swoją inwestycję - wyślij zapytanie

Miejsce pracy: Jaworzno

Twoje wyzwania:

 • ścisła współpraca z Menedżerem działu technicznego
 • analiza dokumentacji projektowej
 • wykonywanie przedmiarów robót (na etapie przygotowań do inwestycji oraz jej realizacji)
 • współtworzenie harmonogramów inwestycji (administrowanie dokumentacją dot. budowy,
  w tym protokoły odbiorów, protokoły z narad itp.)
 • wsparcie nadzoru budowlanego w bieżących czynnościach administracyjnych
 • wykonywanie rysunków budowlanych
 • kontakt z przedstawicielami Inwestora, biurami konstrukcyjnymi, projektowymi
 • przygotowywanie obmiarów
 • udział w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej i odbiorowej
 • udział w odbiorach budowlanych
 • współpraca międzydziałowa

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe o profilu budowlanym (absolwenci, studenci trybu niestacjonarnego – minimum studiów II stopnia)
 • umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej, projektowej
 • mile widziane doświadczenie w wykonywaniu przedmiarów dla realizacji kubaturowych
 • bardzo dobra znajomość programów MS Office (w szczególności Excel) i AutoCad
 • zaangażowanie, dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność
 • prawo jazdy kat. B

Zapewniamy:

 • stabilne zatrudnienie
 • pracę w zgranym zespole, który chętnie dzieli się swoim doświadczeniem
 • możliwość rozwoju zawodowego (w tym możliwość odbycia praktyki zawodowej w celu zdobycia uprawnień budowlanych)
 • niezbędne narzędzia pracy
 • benefity tj. karta sportowa, grupowe ubezpieczenie na życie, uczestnictwo w PPK
 • imprezy integracyjne
   

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, prześlij do nas swoje CV, do 30 kwietnia 2021r., na adres: kariera@riser.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  prowadzonego przez RISER Sp. z o.o. i RISER.domy Sp. z o.o. oraz w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000), a także zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem danych osobowych jest RISER Sp. z o.o. i RISER.domy Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ulicy Inwalidów Wojennych 8. 

Informacja

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy świadczące na rzecz Administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy rekrutacyjne.  Administrator nie zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego , w ramach którego przesłał(a) Pani/Pan swoje CV, a w przypadku zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 2 lat od przesłanego CV. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu.

 

Praca w naszej BRYGADZIE WYKONAWCZEJ
Nasz Zespół tworzą również fachowcy budowlani – Zbrojarze, Murarze, Cieśle, Dekarze, Operatorzy sprzętu ciężkiego. Jeśli masz doświadczenie w obszarze wykonawczym, szukasz stabilnego zatrudnienia i możliwości pracy przy ciekawych projektach inwestycyjnych

CZEKAMY NA TWÓJ KONTAKT.
1