Zaprojektowanie i budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z rozbiórką w Katowicach

Zares realizacji został podzielony na 3 etapy:  rozbiórkę starego obiektu, wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia oraz budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garażem podziemnym i częścią usługową wraz z zagospodarowaniem terenu. Na nowopowstały budynek składać się będą: zlokalizowana na parterze część usługowa (przeznaczona na żłobek), 1 piętro – z przeznaczeniem na przestrzeń biurową oraz 75 lokali mieszkalnych  o łącznej powierzchni ok. 5600 m2 na kolejnych kondygnacjach. Projekt przewiduje ponadto około 170 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o łącznej powierzchni niemal 3200 m2, które zostaną przeznaczone dla użytkowników budynku. Prace zlecone prowadzone są na zlecenie KTBS Sp. z o.o.

Wyceń swoją inwestycję - wyślij zapytanie