Wykończenie stanu surowego sali gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Mysłowicach

Zakres prac obejmował główną salę gimnastyczną, sale ćwiczeniowe, siłownie, szatnie, toalety oraz łączniki obiektu z istniejącymi budynkami szkół, gdzie wykonano: roboty przyłączeniowe, instalację elektryczną, odgromową, wodociągową, kanalizację, C.O., wentylację, ocieplenie oraz wykończenie elewacji budynku, wewnętrzne tynki cementowo-wapienne, gładzie gipsowe, okładziny ścian, malowanie, wykonanie wylewek, posadzek oraz podłóg sportowych, biały montaż (wyposażenie sanitarne), stolarkę drzwiową, wyposażenie obiektu w podstawowy sprzęt sportowy i pomocniczy (kosze, bramki, siatka, ławki, itp.), a także zagospodarowanie terenu: place, chodniki, podjazd, parking, opaskę wokół budynku, nasadzenie zieleni oraz przeniesienie istniejącego ogrodzenia. Prace prowadzone były na zlecenie Urzędu Miasta w Mysłowicach. Termin realizacji: 05.2011 - 05.2012.

Wyceń swoją inwestycję - wyślij zapytanie

Wykończenie stanu surowego sali gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Mysłowicach.