Wykonanie budynku kuchni i stołówki w ramach adaptacji jednostki wojskowej na Zakład Karny w Porębie

Zakres prac obejmuje wykonanie budynku o pow. użytkowej 869,85 m2, a więc roboty budowlane, instalacje sanitarne, instalacja wentylacji, przyłącza zewnętrzne, instalacja elektryczna oraz instalacja teletechniczna. Termin wykonania: 11.08.2014 - 30.04.2015 r.

Wyceń swoją inwestycję - wyślij zapytanie

Wykonanie budynku kuchni i stołówki w ramach adaptacji jednostki wojskowej na Zakład Karny w Porębie