Proszę czekać...
Trwa wysyłanie formularza...

Nasze realizacje

Zakres naszych prac obejmuje będzie:

  • rozbudowę istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej przewidzianej jako domknięcie zewnętrznego obrysu budynku wraz z likwidacją istniejącego z tyłu budynku magazynu,
  • rozbudowę i przebudowę budynku byłej noclegowni celem utworzenia centrum kulturalno - społecznego wraz z dobudową klatki schodowej pomiędzy wyżej wymienionym budynkiem a sąsiadującym budynkiem OSP oraz zewnętrznych schodów gospodarczych.