Przebudowa i rozbudowa budynku handlowo - usługowego o część mieszkalną wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworznie.

Zakres prac obejmuje przebudowę istniejącego budynku, roboty rozbiórkowe w istniejącej części, roboty budowlane w pełnym zakresie tj. murarskie, konstrukcyjne, pokrycie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą wraz z wyprawą tynkarską i wykończeniowe do stanu „pod klucz”, chodniki, drogi, miejsca parkingowe, ukształtowanie terenu, małą architekturę, oświetlenie zewnętrzne, a także prace instalacyjne tj. centralne ogrzewanie, C.W.U., wod. – kan., wentylację, instalację elektryczną i odgromową, instalacje teletechniczne (RTV, domofonowa, telefoniczna, internetowa) oraz kanalizację deszczową wraz z separatorem. Prace prowadzone są na zlecenie JTBS Sp. z o.o. Termin realizacji: 29.03.2017 - 28.03.2018.

Wyceń swoją inwestycję - wyślij zapytanie

Przebudowa i rozbudowa budynku handlowo – usługowego o część mieszkalną wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworznie.