Modernizacja, przebudowa i rozbudowa stacji pogotowia ratunkowego w Katowicach - Szopienicach

Zakres prac obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe i ziemne, roboty ciesielskie, kowalsko-ślusarskie i dekarskie, zbrojenia i konstrukcje stalowe, roboty betonowe i murowe, stolarkę okienną i drzwiową, prace elewacyjne, montaż windy dla niepełnosprawnych, montaż kontenera na butle gazowe, roboty przyłączeniowe, roboty elektryczne (m.in. instalacja odgromowa i uziemiająca, oświetleniowa, domofonowa, alarmowa telewizja przemysłowa, sygnalizacja pożaru), roboty C.O. (w tym również rozbiórka i demontaż oraz przebudowa węzła C.O. i C.W.U.), roboty wentylacyjne i klimatyzacyjne, zagospodarowanie terenu, w tym nawierzchnia z kostki, ogrodzenie i tereny zielone. Prace prowadzone były na zlecenie Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Termin realizacji: 01.2011 – 01.2013

Wyceń swoją inwestycję - wyślij zapytanie