Budowa stacji serwisowej pojazdów chłodniczych w Częstochowie i Czeladzi

Budowa prowadzona jest jednocześnie w Częstochowie i Czeladzi. Inwestycja obejmowała: budowę budynku serwisowego obsługującego pojazdy chłodnicze, składającego się z części serwisowej, magazynowej, niezbędnego zaplecza warsztatowego, technicznego, socjalnego i biurowego, budowę infrastruktury, budowę parkingów na 19 pojazdów osobowych oraz 4 ciężarowych, wykonanie prac związanych z otoczeniem obiektu (ogrodzenie, oświetlenie, zazielenienie), zakup maszyn i urządzeń na potrzeby prowadzenia prac serwisowych, wyposażenie biura oraz zaplecza socjalnego, warsztatowego i technicznego. Termin realizacji: 10.2013 - 08.2014

Wyceń swoją inwestycję - wyślij zapytanie

Budowa stacji serwisowej pojazdów chłodniczych w Częstochowie i Czeladzi