Budowa instalacji do granulowania mułów węglowych w ZG Janina w Libiążu

Zakres robót obejmował: wykonanie wykopu pod wymianę gruntu i konstrukcję fundamentów płytowych, wykonanie warstw podbudowy z kruszywa, wykonanie płyty fundamentowej na warstwie chudego betonu i izolacji poziomej, montaż elementów konstrukcji, uporządkowanie najbliższego otoczenia wokół lokalizacji obiektu oraz uzbrojenie terenu wg odrębnej dokumentacji. Termin realizacji: 07.2013 - 12.2013

Wyceń swoją inwestycję - wyślij zapytanie

Budowa stacji do granulowania mułów węglowych w PKW S.A. ZG Janina w Libiążu wraz z placem manewrowym i składowym, instalacją elektryczną zasilającą i oświetleniową oraz odgromową, podłączeniem wody i kanalizacji.