Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Marmurowej w Jaworznie

Zakres prac obejmował m.in.: roboty budowlane w pełnym zakresie tj. konstrukcyjne, dekarskie i elewacyjne, wykończeniowe do stanu „pod klucz”, roboty instalacyjne, centralne ogrzewanie wraz z zakupem i zabudowaniem naczynia przeponowego dla potrzeb stabilizacji ciśnienia w inst. wewnętrznej, roboty wodno- kanalizacyjne, instalacja elektryczna i odgromowa, instalacje teletechniczne (RTV, domofonowa, telefoniczna, internetowa), przyłącze wody, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowa istniejącej sieci gazowej D-200 kolidującej z planowaną budową budynków, a także zagospodarowanie terenu: chodniki, parking, ukształtowanie terenu, mała architektura i oświetlenie zewnętrzne. Prace prowadzone były na zlecenie JTBS Sp. z o.o. Termin realizacji: 12.2006 – 09.2007.

Wyceń swoją inwestycję - wyślij zapytanie

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Marmurowej w Jaworznie