Budowa budynku mieszkalno - apartamentowego Brynów Office w Katowicach

Budowa budynku mieszkalnego apartamentowego z częścią usługową w parterze prowadzona była w Katowicach. Przedmiot inwestycji obejmował materiały, wykonanie robót żelbetowych i murowanych oraz robót uzupełniających i przygotowawczych. Termin realizacji: 11.2013 - 08.2014

Budowa budynku mieszkalno - apartamentowego Brynów Office w Katowicach

1