Proszę czekać...
Trwa wysyłanie formularza...

Zapytanie ofertowe

Firma Zapytanie ofertowe

Jaworzno, 9.01.2015r

Zleceniodawca:

RISER Sp. z o. o.
Ul. Inwalidów Wojennych 8
43-603 Jaworzno

OPIS ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Firma RISER Sp. z o. o. jest generalnym wykonawca inwestycji budowlanych z siedziba w Jaworznie. Została wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego dnia 3 października 2005 roku przez dwóch wspólników Piotr Góralczyka i Marka Góralczyka. Głównym profilem działalności spółki są roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20Z). To z tej branży spółka czerpie najwięcej przychodów. Przez osiem lat działalności firma RISER Sp. z o. o. miała okazje budować obiekty na zlecenia instytucji publicznych (poprzez przetargi), klientów biznesowych i indywidualnych. Przykładowymi realizacjami sa budowa obiektów mieszkalnych wielorodzinnych na zlecenie jaworznickiego TBS, budowa biurowca na zlecenia firmy Dom-Serwis i szereg domów jednorodzinnych na terenie całego Śląska. Pełną listę realizacji i referencji spółki można odnaleźć na stronie www.riser.pl. W chwili obecnej Spółka jest w trakcie budowy elektronicznej platformy komunikacji B2B, dzięki środkom pozyskanym na ten cel z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.2.

Projekt będzie dotyczył tego samego zakresu działalności gospodarczej, a wiec wznoszenia budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20Z) i będzie polegał na usprawnieniu i automatyzacji procesów zachodzących pomiędzy partnerami biznesowymi na drodze do realizacji usługi kompleksowej budowy obiektów. Zakres poniższego projektu dotyczy budowy zaawansowanego systemu klasy B2B, który wyeliminuje papierowy obieg dokumentów, wprowadzi technologię podpisu elektronicznego do procesu biznesowego wraz z elektroniczną wymianą danych oraz będzie świadczył usługę na rzecz uczestników projektu według modelu SaaS.

Głównymi zadaniami systemu B2B będzie udoskonalenie i automatyzacja procedur gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji informacji między partnerami z wykorzystaniem elektronicznej wymiany danych i podpisu elektronicznego poprzez budowę elektronicznego dziennika budowy. Będzie on internetową platformą, do której dostęp będą mieli partnerzy biznesowi wnioskodawcy, a więc podwykonawcy, dostawcy, biura projektowe i biura nieruchomości. Każdy z tych partnerów będzie otrzymywał drogą elektroniczną zapytania oraz prośby o wyceny. Odpowiedzi w postaci ofert również będzie można przesyłać poprzez platformę w formie elektronicznej, co pozwoli systematyzować komunikację, niwelować błędy komunikacyjne i oszczędzać czas pracowników.
W przypadku zawarcia umowy z klientem na realizację jego budowy, poprzez platformę będzie możliwe zawarcie umowy z podwykonawcami i dostawcami z wykorzystaniem podpisu elektronicznego na realizację wcześniej wycenianych towarów i usług.

Platforma będzie świadczyć usługę w modelu SaaS w postaci automatyzacji procesu kosztorysowania. Mając informacje dostarczane przez partnerów biznesowych w postaci cen i parametrów projektów domów, cen działek, które spełniają te parametry, cen prac budowlanych oraz kosztu materiałów budowlanych, system będzie w stanie samodzielnie przeliczyć koszt budowy domu w różnych wariantach – w tym także w energooszczędnym i pasywnym. Ceny materiałów budowlanych będą pobierane automatycznie ze stanów magazynowych hurtowni budowlanych na zasadach elektronicznej wymiany danych. Wycenę takiego kosztu całej inwestycji będzie mógł przeprowadzić każdy z uczestników systemu.

W związku z powyższym RISER Sp. z o. o. ogłasza konkurs ofert mający na celu wyłonienie wykonawcy strategii marketingowej stworzonej platformy. Zapraszamy do udziału w konkursie ofert na opracowanie strategii marketingowej pozyskania 10 partnerów biznesowych do współpracy w ramch platformy B2B.

Z każdą zaproszoną do konkursu firmą, która wyrazi chęć udziału, odbędzie się spotkanie, na którym odpowiemy na ewentualne pytania oraz każdy z potencjalnych wykonawców będzie miał okazję zaprezentować swoją instytucję. Wobec wykonawcy oczekiwać będziemy:

  • Doświadczenia w zakresie promocji
  • Atrakcyjności ceny

Oferty można nadsyłać do 20 lutego 2015r. Do tego czasu mogą też obyć się spotkania z firmą Riser. Przesłanie oferty oznacza zgodę na udział w konkursie. Wszyscy uczestnicy konkursu będą oceniani według tych samych kryteriów. Rozwiazanie konkursu nastąpi 6 marca 2015 roku.

Treść poniższego zapytania ofertowego ma charakter poufny i w żadnym przypadku nie może być rozprzestrzeniana przez stronę biorącą udział w konkursie.

Dane kontaktowe:

Piotr Góralczyk
Tel. 604 931 593
Mail: Piotr.goralczyk@riser.pl