Inwestycja w budowanie ...

Wyceń swoją inwestycję - wyślij zapytanie

W dniu 3 marca 2017 r. podpisaliśmy porozumienie o współpracy z jaworznickimi placówkami edukacyjnymi – Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. ZSP nr 3 kształci od lat kształci młodzież w zawodach – technik budownictwa, murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz oraz monter konstrukcji stalowych. W CKP uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności branżowe.

1

Porozumienie zwieńczyło realizowaną już pomiędzy stronami współpracę w obszarze popularyzacji wśród młodzieży zawodów budowlanych, dzielenia się wiedzą know-how oraz promocją najlepszych uczniów wybranych kierunków. Dodatkowo, przedmiotem współpracy jest współdziałanie w zakresie dopasowania programu nauczania do aktualnych potrzeb w branży budowlanej. Wybrani absolwenci Szkoły i CKP będą mogli przekuć teorię na praktykę – bezpośrednio w ekipie wykonawczej RISER.


ckp__640

Strony reprezentowały – Halina Jarczyk, Dyrektor Szkoły, Tomasz Łakomski, Dyrektor CKP oraz Piotr Góralczyk, Prezes RISER.