O platformie
Nasza platforma dostarcza kompleksową usługę budowy domów.

Dzięki naszemu systemowi, możliwe jest skoordynowanie pracy i przebiegu informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w procesie budowy domów, jak biura projektowe, biura pośrednictwa nieruchomości, podwykonawcy oraz dostawcy materiałów budowlanych.

Uporządkowana struktura informacji na temat bieżącej budowy, projektu domu i działki, przybiera charakter elektronicznego dziennika budowy.

W ramach systemu dostępny jest również moduł kosztorysowania razem z kalkulatorem budownictwa energooszczędnego, który umożliwi stworzenie kosztorysu budowy w sposób automatyczny od razu po wygenerowanym zapytaniu klienta, co znacząco podnosi prawdopodobieństwo zawarcia mowy i jednoznacznie przekłada się na wzrost przychodów i zysków naszych partnerów.

DLA KOGO
Biura Projektowe i Nieruchomości
Dostawcy Materiałów Budowlanych
Podwykonawcy
Biura projektowe oraz biura nieruchomości, z którymi chcielibyśmy zawiązać współpracę to przedsiębiorcy skupiający wokół siebie architektów, a więc twórców projektów domów, którzy tworzą wytyczne dotyczące kryteriów jakie musi spełniać grunt, aby możliwe było usytuowanie na nim budynku. Współpracujemy również z firmami, które współdziałają zarówno z podmiotami dysponującymi działkami, głównie budowlanymi oraz są pierwszym punktem zgłaszania się klienta w poszukiwaniu nieruchomości.
Nasza platforma zaprasza do współpracy dostawców materiałów i usług budowlanych z terenu całej polski oraz rynków zagranicznych, którzy zapewniają wszelkiego typu materiały budowlane. W ramach platformy prowadzone jest automatycznie zaczytywane cen oraz stanów magazynowych co usprawnia przepływ informacji dotyczących terminów i miejscu dostawy oraz wpływa pozytywnie na elastyczność pracy.
Kolejną grupą której oferujemy współpracę to firmy remontowo-budowlane, które gotowe są do podjęcia różnego typu prac budowlanych. Jako partnerzy i użytkownicy naszej platformy będą oni mogli online oferować wykonanie dedykowanych zadań w wyznaczonym czasie.
ATUTY
Automatyzacja procedur
Eliminacja papierowego obiegu dokumentów
Wyższe Tempo
Eliminacja błędów komunikacyjnych
Obniżenie kosztów budowy
Szybszy dostęp do informacji
Multidyscyplinarność oraz uniwersalność
Podwyższenie konkurencyjności partnerów
Kosztorysowanie
Kalkulator
Automatyzacja procedur
Udoskonalenie i automatyzacja procedur gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji informacji między partnerami.
Eliminacja papierowego obiegu
Wprowadzenie technologii podpisu elektronicznego do procesu biznesowego wraz z elektroniczną wymianą danych, możliwa elimanację papierowego obiegu dokumentów co wiąże się z obniżeniem kosztów w firmach naszych partnerów oraz ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska.
Wyższe Tempo
Znaczne zwiększenie tempa przekazywania informacji pomiędzy partnerami biznesowymi dzięki wdrożeniu zautomatyzowanego modułu kalkulatora kosztów. Uzyskanie odpowiedzi przez automatyczny kalkulator praktycznie od razu po wygenerowanym zapytaniu znacząco podnosi prawdopodobieństwo zdobycia nowego klienta, co jednoznacznie przekłada się na wzrost przychodów i zysków przedsiębiorcy.
Eliminacja błędów komunikacyjnych
Uporządkowana struktura elektronicznego dziennika budowy pozwoli wyeliminować błędy komunikacyjne.
Obniżenie kosztów budowy
Dzięki zamianie sposobu wykonywania obowiązków ze sposobu ręcznego na zautomatyzowany system, użytkownicy ponosić będą niższe koszty budowy, a tym samym zanotują wyższe zyski firmy.
Szybszy dostęp do informacji
Platforma będzie automatycznie segregować informacje, porządkować je w sposób od najważniejszych, pokazywać która jest najistotniejsza i co się zmieniło do chwili obecnej. Żadna informacja nie zginie, wszystkie będą uporządkowane, żadna z nich nie będzie wymagać formy papierowej, każda spotka się z odpowiedzią i co najważniejsze – dla wszystkich stron będzie jasne, ile pieniędzy będzie potrzebne na realizację danej budowy. Tak skonstruowana komunikacja będzie szybsza, stabilniejsza, pewniejsza co przełoży się na tempo pozyskiwania klientów i trzymanie kosztów w ryzach.
Multidyscyplinarność oraz uniwersalność
Przykładowo wybierając projekt domu system wskaże możliwe do wykorzystania działki budowlane i ich cenę, koszt robocizny budowlanej, koszt materiałów budowlanych i finalny koszt budowy w kilku wariantach: tradycyjnym, energooszczędnym i pasywny. Będzie też w stanie podpowiadać pewne rozwiązania mające wpływ na osiągnięcie określonych parametrów obiektu (jak zapotrzebowanie na energię) w zależności od zastosowanych technologii lub materiałów. Wszystko dziać się będzie w ramach platformy elektronicznej, a nie papierowej wymiany korespondencji.
Podwyższenie konkurencyjności partnerów
Klient na drodze do wybudowania swojego domu zatrzymuje się na „przystankach” takich jak projekt, adaptacja, działka, pozwolenia, wycena robót, materiały, odbiory. Na każdym z przystanków inwestor chce znać koszt całej budowy swojego domu. Podmioty (w tym również biura nieruchomości i projektowe), które będą w stanie udzielić takiej informacji, stają się bardziej konkurencyjne i będą w stanie przekonać do siebie klientów.
Kosztorysowanie
Wynik usługi kosztorysowania prezentowany będzie nie tylko wnioskodawcy, ale także wszystkim członkom systemu B2B, co stanowi wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom.
Kalkulator
Moduł kosztorysowania razem z kalkulatorem budownictwa energooszczędnego, umożliwa stworzenie kosztorysu budowy w sposób automatyczny od razu po wygenerowanym zapytaniu klienta co znacząco podnosi prawdopodobieństwo zawarcia umowy, co jednoznacznie przekłada się na wzrost przychodów i zysków naszych partnerów.
 
RISER Sp. z o. o. już od 10 lat wykonuje prace remontowo-budowlane dla Klientów i Kontrahentów z terenu całego Śląska i Małopolski. Profil działalności spółki obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji budowlanych oraz kompleksową realizację projektów z zakresu budownictwa kubaturowego, mieszkaniowego, przemysłowego oraz obiektów użyteczności publicznej. Firma powstała w oparciu o doświadczoną kadrę kierowniczą, co pozwoliło na skompletowanie fachowej i sprawnej brygady pracowników, tworzącej zgrany i niezawodny zespół. Dużą wagę przywiązujemy do stałego rozwoju przedsiębiorstwa, inwestując w specjalistyczny sprzęt i podnoszenie kwalifikacji pracowników. Nasze usługi realizujemy z najwyższą starannością, zgodnie z technologią i sztuką budowlaną, wykorzystując materiałów, których jakość potwierdzona jest świadectwami certyfikacji. Cechuje Nas indywidualne podejście do realizowanych projektów, a każde zlecenie traktujemy jako nowe wyzwanie.

Więcej na www.riser.pl
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Kontakt
RISER Sp. z o.o.
ul. Inwalidów Wojennych 8
43-603 Jaworzno

tel.: +48 32 614 01 75
fax.: +48 32 617 77 87

biuro@riser.pl